Alvaco oy

Ammattimainen, ratkaisuhakuinen, tavoitteellinen, ihmisläheinen

Projektin tai hankkeen johtaminen on sen omistajan, johtoryhmän sekä projekti- tai hankepäällikön vastuulla. Tämän kolmikon toimivuus on elinehto tavoitteiden mukaiselle etenemiselle. Projekti- ja hankepäällikön tekemistä on yleensä kuvattu tarkasti suunnitelmissa ja toimintamallikuvauksissa, mutta johtoryhmän ja omistajan roolit ja merkitys kokonaisuuden onnistumiselle jäävät käytännössä usein liian vähälle huomiolle.

Johtoryhmän on tehtävä päätöksiä ja luotava onnistumisen edellytyksiä

Johtoryhmän toiminnasta löytyy kehitettävää. Päätöksenteko voi olla vaikeaa ja hidastaa tekemistä, johtoryhmällä voi olla vaikeuksia priorisoida asioita, johtoryhmän miehitys voi kaivata tarkennusta. Johtoryhmään liittyen löytyy useita yllättäviäkin tehostamiskohtia.

Omistajan rooli on projektin tai hankkeen onnistumisen kannalta avainasemassa.  Valitettavan usein omistajan rooli jää kuitenkin etäiseksi ja epäselväksi.

Yksi ydinosaamisalueistamme on omistaja + johtoryhmä + projektipäällikkö – kokonaisuuden toiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Tämä kehittämistyö vaatii paljon yrityksen johdolta, mutta antaa sitäkin enemmän – mahdollisuuden parantaa kehittämistyön laatua ja onnistumista myös osaamismielessä.   

Innostu ja innosta

Oletko työn touhussa miettinyt, mitkä asiat kannustavat Sinua ja muita projektilaisia eteenpäin? Onko se kustannusten minimointi vai myynnin kasvattaminen, kannusten kerääminen urakehitykselle vai letkeän tehtävän hakeminen? Pelkääkö joku projektin lopputulemaa? Mitä Sinä haet projektilta?

Jokaisella meistä on omat intressimme, joiden pohjalta haemme innoitusta tekemiselle. Projektille asetetun yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että jokainen projektiin osallistuva kokee saavansa projektista tyydytystä omille tarpeilleen. Tämä projektin johtokolmikon – omistaja, johtoryhmä ja projektipäällikkö – on otettava huomioon tekemisissään. Yhteistyö projektiin osallistuvien henkilöiden linjaesimiesten kanssa sekä avoin keskustelu itse kunkin intresseistä luovat perustan, jonka pohjalta esimerkiksi tehtävien jakamisessa on mahdollista tukea omien tavoitteiden saavuttamista. Toinen hyvä keino on hyödyntää tarinankerrontaa. Tunnetko, miten se toimii?

Meiltä Alvacosta löytyy osaamista ja kokemusta eri organisaatiotasojen yhteistyön kehittämisestä niin, että projektilaisten omatkin intressit tulevat huomioiduksi. Olemme tarinankertojia ja pystymme ohjeistamaan tarinankerronnan saloihin.

 

 

 

 Alvaco Oy - Yhdessä onnistumme!