Alvaco oy

Ammattimainen, ratkaisuhakuinen, tavoitteellinen, ihmisläheinen

Luotamme yhdessä tekemiseen, järjen ja faktojen käyttöön

Tekemisemme ja ratkaisumme ovat hyvin käytännönläheisiä, emme käytä konsulttijargonia. Toimintamme perustana on laaja, monilta eri aloilta oleva kokemus projekti- ja hankejohtamisesta. Uskomme yhdessä tekemiseen ja sitä kautta osaamisen kasvattamiseen. Projekti onnistuminen on suoraan verrannollinen siihen osallistuvien henkilöiden innostukseen ja sitoutumiseen sekä heidän omien intressiensä täyttymiseen projektin aikana.

Kehittämistyössä sekä projekti- ja hankepäällikkönä

  • olemme ratkaisuhakuisia; emme jää jumiin vaan etsimme kaikille sopivan etenemismallin
  • työskentelemme käytännönläheisesti ilman turhia koukeroita
  • osaamme toimia tulkkina eri osapuolien välille lisäten näin yhteistä ymmärrystä asioista
  • haemme koko ajan mahdollisuuksia osaamisen kasvattamiseen
  • innostamme ja kannustamme projektiin osallistuvia ja arvostamme muiden osaamista
  • sitoudumme sovittuun rooliimme – usein kokemuksen mukaan jopa yrityksen omia henkilöitä tiukemmin
  • teemme itsemme lopulta tarpeettomiksi, kun yrityksen oma toimintamalli ja osaaminen ovat kehittyneet

 

Kuulostaako järkevältä? - Ota yhteyttä!

 

Alvaco Oy - Yhdessä onnistumme!