Alvaco oy

Ammattimainen, ratkaisuhakuinen, tavoitteellinen, ihmisläheinen

Jos projektisi tai hankkeesi kohtaa ongelmia...

Ongelmatilanteita nousee esille useimmissa projekteissa. Useimmiten projektiin osallistuvat saavat selvitettyä tilanteet ja tehtyä tarvittavat muutokset toimintamalleihin projektin jatkamiseksi. Joskus kuitenkin voi osaaminen yksinkertaisesti loppua tai tilanne voi tulehtua niin, että työskentelyyn osallistuvat eivät pysty selvittämään asiaa. Tällöin Alvacon asiantuntijan on syytä astua kehiin, tehdä projektianalyysi ja sen pohjalta korjaavien toimenpiteiden suositus.

Meillä on paljon kokemusta projekteissa ja hankkeissa esiin nousevien erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemisesta. Tärkeintä on ensin analysoida tilanne ja löytää tekijät, jotka aiheuttavat ongelmia.  Tekemisen mallia muuttamalla, henkilöiden välisten ristiriitojen avoimella läpikäynnillä tai esimerkiksi sopimusristiriitatilanteissa kompromissiratkaisusta sopimalla on mahdollista saada projekti tai hanke taas toimintakuntoiseksi ja tekemiseen uutta innostusta. Usein on käynyt niin, että tiukka ongelmatilanne on selvittyään parantanut projektin sisäistä ilmapiiriä ja lopputuotteen laatua merkittävästi aikaisemmasta.  

Joskus ratkaisu on yksinkertaisesti projektin päättäminen, jolloin tehtävänä on sopia päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja samalla pelastaa se, mikä on vielä pelastettavissa.

Ongelmatilanteita voit ehkäistä jo ennalta. Suosittelemme, että teetät meillä projektianalyysin jo ennen projektin käynnistämistä alustavien suunnitelmien pohjalta. Tällöin saat näkemyksen suunnitelmien toteutumisen realistisuudesta sekä mahdollisista kriittisistä pisteistä sekä vaihtoehtoiset toimintamallit ongelmien välttämiseksi.

 

  Alvaco Oy - Yhdessä onnistumme!