Alvaco oy

Ammattimainen, ratkaisuhakuinen, tavoitteellinen, ihmisläheinen

Projekti- tai hankepäällikkö - johtaja ja innostaja

Projekti- ja hankepäällikkönä kannamme vastuun projektin tai hankkeen läpiviennistä sovitussa laajuudessa ja asiakkaan etujen valvonnasta. Tulemme mielellämme mukaan jo suunnitteluvaiheessa varmistaaksemme suunnitelmien realistisuuden. Meillä on kokemusta suurista, monien toimijoiden ja paljon riippuvuuksia sisältävien tietojärjestelmätoteutusten läpiviennistä samoin kuin liiketoiminnan kehittämishankkeista. Emme hallinnoi projekteja tai hankkeita vaan johdamme niitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeinen osa projektipäällikköpalvelua on oman osaamisemme jakaminen asiakkaan käyttöön. Parhaiten tämä onnistuu projektien työskentelytapojen sekä omistaja+johtoryhmä+projektipäällikkö-kokonaisuuden yhteistyömallin kehittämisen kautta.

Toinen hyvä tapa siirtää osaamista on mentorointi. Mentoroinnissa kokenut projektipäällikkömme toimii neuvontaroolissa oman projekti- tai hankepäällikkösi tukena ohjaten ja tukien häntä tarpeen mukaan.

Koemme onnistuneemme projekti- ja hankepäällikön ja mentorin tehtävissä, kun olemme tehneet itsemme tarpeettomiksi.

Aina ei asiakasyrityksen tai -organisaation kannata investoida oman henkilöstön projektijohtamisen osaamiseen vaan kehittää omaa erityisasiantuntemustaan ja sitä kautta tuoda lisäarvoa yritykselle. Näissä tilanteissa sovimme erikseen sen, kuinka paljon käytämme aikaa osaamisemme jakamiseen.

 

Uusimpia referenssejä

Viiden yksityisen sektorin työeläkevakuutusyhtiön yhteisen vuoden 2017 työeläkelakiuudistus -projektin projektipäällikkö, 2015 – 2017

Neljän yksityisen sektorin työeläkevakuutusyhtiön yhteisen työeläkehakemusten käsittelyjärjestelmän määrittely- ja toteutusprojektin projektipäällikkö sekä yhden yhtiöistä oman sisäisen hankkeen hankepäällikkö, 2011 – 2015

o   toteutimme uuden eläkeasioiden käsittelyjärjestelmän, jonka kautta annetaan tällä hetkellä pääosa yksityisen sektorin eläkepäätöksistä ja –arvioista

o   hanke sisälsi yhteisen toteutusprojektin sekä asiakkaan teknisten ympäristöjen rakentamisen testaus- ja tuotantokäyttöä varten, liittymien toteutuksen ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät

Yksityisen sektorin työeläkevakuutusyhtiön yritys- ja yksityisasiakkaille toteutettujen verkko-palveluiden projektipäällikkö, 2009

Rakennusalaan liittyvän kansainvälisen yrityksen Internet-sivuston toteutusprojekti, 2007

VR-konsernin sähköisen työpöydän toteutus- ja käyttöönotto, 2005 - 2007

 

Alvaco Oy - Yhdessä onnistumme!