Alvaco oy

Ammattimainen, ratkaisuhakuinen, tavoitteellinen, ihmisläheinen

Jatkuvalla ja ennakkoluulottomalla työskentelytapojen kehittämisellä on positiivinen merkitys työskentelyilmapiirille

Jatkuva työskentelytapojen arviointi ja kehittäminen ovat yksi projekti- ja hanketyöskentelyn onnistumisen edellytyksistä. Projekti- tai hanketyön alkaessa on hyvä tehdä kirjoituspöytätyönä työskentelytapojen kuvaus. Jokainen projekti on omanlaisensa. Valmiit projektiohjeistukset voivat toimia pohjana työskentelytavoista sovittaessa, mutta koska mallit eivät huomioi yksittäisen projektin tai hankkeen toimintaympäristöä, niitä ei voi sellaisenaan käyttää tekemisen ohjaamisessa.

Projektin tai hankkeen alussa sovittuja työskentelytapoja on arvioitava koko ajan ja niitä on kehitettävä työhön osallistuvien henkilöiden yhteistyönä kokonaisuuden valmistumiseen saakka. Joskus työskentely on sujuvaa alusta lähtien; joskus taas ongelmia kohdattaessa on syytä tehdä suuriakin muutoksia työskentelytapoihin.

Projektissa syntyy valtava määrä uutta osaamista. Kun yritys käyttää projektityössä ulkopuolista asiantuntemusta, niin keskeisenä osana projektin aikaista tekemistä on ostetun osaamisen ottaminen haltuun yrityksen tai organisaation omille asiantuntijoille – luonnollisesti projektin aikana jalostetussa muodossa. Toisena hyvänä tapana Alvacon projektiosaamisen jakamisessa olemme käyttäneet asiakkaan oman projektipäällikön tai muun projektiin osallistuvan henkilön mentorointia.

 

 

 

 

 

 

 

 Alvaco Oy - Yhdessä onnistumme!